ISO

W firmie MeterTest, zapewnienie wysokiej jakości produktu oraz usług, stanowi fundamentalną zasadę. Aby zademonstrować oddanie firmy w aspektach jakości, firma MeterTest wdrożyła system zarządzania jakością oraz uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji, montażu u klienta oraz serwisu urządzeń kontrolno-pomiarowych dla przemysłu energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej oraz ich komponentów. Ta certyfikacja oznacza że polityka jakości skutecznie przenika przez wszystkie działania każdego działu wewnątrz firmy MeterTest.

Certyfikaty
English Zobacz
Français Zobacz
Deutsch Zobacz
Русский Zobacz
Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – członka European co-operation for Accreditation oraz International Accreditation Forum – na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normami ISO 9001:2015.
Kontakt