Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Metertest sp. z o.o. przykłada dużą wagę do rozwoju technologii, jak również do ochrony prywatności i zachowania w poufności Twoich danych osobowych. Cenimy sobie Twój czas i Twoje dane, dlatego ich przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z prawem – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR*).

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Metertest sp. z o.o., ul. Licznikowa 13, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS: 0000239292).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Metertest sp. z o.o., przysługujących uprawnień lub pragnąłbyś pozyskać kopie swoich danych osobowych albo skorzystać z innych praw Tobie przysługujących (o których poniżej), jesteśmy dla Ciebie dostępni:

Metertest sp. z o.o. nie powołał Inspektora ochrony danych, lecz korzysta z pomocy ekspertów, którzy będą przykładać najwyższą wagę do ochrony Twojej prywatności.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU?

Nie przetwarzamy więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne – dlatego w formularzu pytamy Ciebie tylko o imię, nazwisko, adres e-mail. Nie musisz nam podawać swojego numeru telefonu. Jeżeli pragniesz pozostawić więcej informacji o sobie – pozostawiamy to do Twojego wyboru.

Przetwarzamy tylko dane niezbędne do kontaktu z nami oraz dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, a które zostawiasz w plikach cookies (Więcej o polityce cookies znajduje się pod tym linkiem [link]).

Korzystanie z usługi kontaktowej – dostępnej jako formularz – odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

JAKIE UPRAWNIENIA POSIADASZ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

  • prawo do dostępu do Twoich danych;
  • prawo do ich poprawiania;
  • prawo do żądania ich usunięcia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do bycia zapomnianym;
  • prawo do cofnięcia zgody.

Ze wszystkich tych prawo możesz skorzystać kontaktując się z nami w sposób podany wyżej.

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe uzyskujemy tylko i wyłącznie od Ciebie na powyższym formularzu.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Metertest sp. z o.o., to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisu internetowego).
Oprócz tego Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, chyba że wyrazisz swój sprzeciw albo do czasu odwołania przez Ciebie zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO PUODO

Jeśli uważasz, że Metertest sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, właściwym w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Nie przekazujemy Twoich danych do organizacji międzynarodowych ani państw spoza EOG.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym Metertest sp. z o.o.

*GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt